loading gift

Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024

Kính gửi Quý Cổ đông !
Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa Công bố Thông báo số  01/TB-HĐQT ngày 10/5/2024 về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 –  Tài liệu đính kèm.
Trân trọng./.

Đính Kèm: Thông báo số 01/TB-HĐQT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *