loading gift

BRUSCO tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Thực hiện theo Kế hoạch nhiệm vụ năm 2024, sáng ngày 28/6/2024, Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 tại văn phòng Công ty số 11 đường Huỳnh Ngọc Hay, phướng Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa.

Đại hội có sự tham dự của ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa – Chủ tịch Hội đồng quản trị, bà Nguyễn Thị Kim Xuyến – Thành viên hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty, Ông Võ Ngọc Thạch – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc công ty, ông Nguyễn Quang Quốc – Trưởng Ban Kiểm soát, bà Trương Thị Tâm – Kế toán trưởng cùng 86 cổ đông của Công ty tương đương 97.129% cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã được thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023, Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động và tình hình tài chính năm 2023; theo đó các chỉ tiêu như doanh thu, lợi nhuận thực hiện năm 2023 của Công ty đều tăng so với kế hoạch đề ra. Đồng thời, tại Đại hội đại diện Công ty đã trình bày cụ thể các nội dung để Đại hội biểu quyết thông qua như: Báo cáo tài chính, Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023; quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023; tỷ lệ chia cổ tức năm 2023; kế hoạch năm 2024…

Với kết quả đạt được trong năm 2023 như trên là sự cố gắng phấn đấu, khắc phục khó khăn, tập trung trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Lãnh đạo và toàn thể người lao động tại Công ty. Với dự báo về tình hình kinh tế, diễn biến phức tạp, khó lường; để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2024 đòi hỏi sự đoàn kết, năng động, sáng tạo và quyết tâm cao của Lãnh đạo Công ty và người lao động, qua đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ vệ sinh đô thị trên toàn thành phố ổn định và dần phát triển hơn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *