loading gift

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa (BRUSCO) trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 

     Thông tin chi tiết đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về:

  1. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
  2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
  3. Văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

    Trân trọng thông báo !.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *