loading gift

Dự án của chúng tôi

CÁC DỊCH VỤ CHÍNH…

CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Bà Rịa, là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Công ty. Trong những năm qua được sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy Bà Rịa, UBND Thành phố Bà Rịa, sự hỗ trợ của các phòng, ban và UBND 11 phường, xã trên địa bàn thành phố Bà Rịa, Công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ như: quét thu gom rác đường phố trên toàn địa bàn TP Bà Rịa, thu gom rác thải sinh hoạt tại 4.693 hộ nông thôn, 11.957 hộ thành thị, 1.083 hộ kinh doanh, 76 hộ cơ quan, chợ và trường học. Hàng năm thu gom, vận chuyển khoảng trên 30.000 tấn rác thải sinh hoạt ra khỏi địa bàn thành phố không để tồn đọng rác trong ngày; Công ty thực hiện tốt việc đóng phí bảo vệ môi trường và phí vệ sinh cho Nhà nước theo đúng quy định. Hàng năm đều tổ chức thực hiện tốt các đợt tổng vệ sinh phục vụ các ngày lễ, tết, tham gia công tác tuyên truyền nâng cao ý thức  của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh  môi trường, tích cực hưởng ứng các chương trình của Thành phố như thực hiện tuyến đường văn minh đô thi, ngày môi trường v.v…. góp phần xây dựng Thành phố Bà Rịa “Văn minh – Sạch đẹp – An toàn”.

 Để đảm bảo công tác quét dọn được thường xuyên và đảm bảo chất lượng vệ sinh môi trường công ty đã tiến hành đầu tư mới các phương tiện, tổ chức huấn luyện cho hơn 106 công nhân về các kỹ năng khi công tác.

Xác định công tác quét dọn vệ sinh môi trường là vấn đề trọng tâm trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn Thành phố, Ban lãnh đạo công ty luôn quan tâm đến chất lượng quét, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được trên giao. Với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch được giao trong công tác vệ sinh đô thị, công ty đã nhận được nhiều giấy khen của UBND Thành phố Bà Rịa.