loading gift

Công bố Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa Công bố Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 10/5/2024 về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại  đồng Cổ đông thường niên năm 2024 –  Tài liệu đính kèm.
Trân trọng./.

Đính Kèm: Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *