loading gift

Thông báo Chi trả Cổ tức bằng tiền mặt năm 2021

Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa (BRUSCO) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2021. Chi tiết vui lòng xem file thông báo dưới đây:

Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2021

Mẫu Giấy đề nghị trả cổ tức bằng chuyển khoản.

Mẫu giấy uỷ quyền nhận chi trả cổ tức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *