loading gift

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa (BRUSCO) trân trong gửi tới Quý cổ đông Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 

Thông tin chi tiết đề nghị cổ đông bấm vào đường link để tải về:

  1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trân trọng thông báo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *