loading gift

Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa nâng cao công tác phòng, chống dịch Covid – 19

Với tinh thần không được chủ quan, lơ là, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối, không làm gián đoạn các hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác phòng, chống dịch Covid-19 luôn được Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa (BRUSCO) đặt ra là nhiệm vụ trọng tâm và được triển khai, quán triệt thực hiện đến toàn thể các phòng, đội, trung tâm và toàn thể người lao động trong toàn Công ty.

Công ty đã chủ động thực hiện một số giải pháp phòng chống dịch bệnh, như: Thành lập tổ kiểm tra công tác phòng, chống dịch; hàng ngày tuyên truyền hệ thống loa phát tại văn phòng công ty; Đối với CNV người lao động đến làm việc tại Công ty phải khai báo y tế, sử dụng ứng dụng Bluezone, QR code… nghiêm túc thực hiện yêu cầu 5K của Bộ Y tế 100% CNV, người lao động đeo khẩu trang tron thời gian làm việc, đo thân nhiệt 100% CNV, người lao động. …  Bố trí phân xưởng làm việc thông thoáng khí, hạn chế máy lạnh, điều hòa khi làm việc trong không gian kín. Tổ chức lấy thông tin lịch trình tiếp xúc của khách hàng và phun thuốc khử khuẩn tại khu vực Trung tâm Hỏa táng Long Hương.

Đối với khách hàng, người dân đến liên hệ công tác tại văn phòng công ty phải khai báo y tế, sử dụng ứng dụng Bluezone, QR code, Công ty tổ chức phát khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt Và bố trí nơi làm việc tách riêng khỏi văn phòng Công ty, cử nhân viên xuống làm việc với khách hàng.

Bên cạnh việc tuân thủ các quy định chung của Chính phủ, các bộ ngành, địa phương, căn cứ vào đặc thù tình hình sản xuất kinh doanh, Tổng giám đốc chủ động ban hành các quy định phù hợp phòng chống dịch với mức độ nghiêm ngặt hơn.

Công ty duy trì cơ chế báo cáo định kỳ về công tác phòng chống dịch Covid-19  hàng ngày, ngoài ra trưởng các đơn vị trực thuộc điện thoại mở 24/24 để khi có tình huống khẩn cấp Ban Lãnh đạo có biện pháp chỉ đạo xử lý kịp thời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *