loading gift

Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020

Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2020. Chi tiết vui lòng xem file thông báo dưới đây:

Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *