loading gift

Thông báo về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế toán, Phó Trưởng phòng Kế toán Công ty CPDV Đô thị Bà Rịa

Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa trân trọng thông báo về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm Kế toán trưởng mới của Công ty, Quý cổ đông vui lòng xem tại đây:

– Miễn nhiệm bà Nguyễn Trần Diễm Thuý thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty từ ngày 01/7/2020 theo Quyết định số 43/QĐ-DVĐT ngày 29/6/2020.

– Bổ nhiệm bà Trương Thị Tâm giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty từ ngày 01/7/2020 theo Quyết định số 45/QĐ-DVĐT ngày 29/6/2020.

– Bổ nhiệm bà Nguyễn Trần Diễm Thuý giữ chức vụ Trưởng phòng Kế toán Công ty từ ngày 01/7/2020 theo Quyết định số 46/QĐ-DVĐT ngày 29/6/2020.

– Bổ nhiệm bà Đoàn Thị Thanh Thuý giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kế toán Công ty từ ngày 01/7/2020 theo Quyết định số 47/QĐ-DVĐT ngày 29/6/2020.

Trân trọng thông báo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *