loading gift

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 cụ thể như sau.

Quý cổ đông vui lòng click vào đây xem chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *