loading gift

BRUSCO thông báo gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đến trước ngày 30/06/2024…

Kính gửi Quý cổ đông !

Nội dung Công bố thông tin về Nghị quyết Hôi đồng Quản trị gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Quý Cổ đông vui lòng tải File đính kèm.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *