loading gift

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa (BRUSCO) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông:

Ngày 29/12/2023, Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường BRUSCO đã ban hành Nghị Quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ về việc thay đổi đơn vị kiểm toán cho niên độ tài Chính năm 2023,

Theo đó, ngày 30/12/2023, Công Ty đã ký Hợp Đồng Kiểm Toán số 3012/2023/HĐTC/IAV với Công Ty TNHH Kiểm Toán và định giá Quốc tế.

XEM THÔNG TIN CÔNG BỐ ->

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *