loading gift

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa (BRUSCO) kính gửi đến Quý Cổ đông Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023. 

Trân trọng !

XEM FILE – THÔNG BÁO,

XEM FILE – NGHỊ QUYẾT,

XEM FILE – CÔNG BỐ THÔNG TIN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *