loading gift

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY THAM DỰ HỘI THI CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN GIỎI 2019.

Ngày 27/5/2019 và 28/5/2019 tại Hội trường VHTT-TT Thành phố Bà Rịa, Công đoàn Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa đã tham gia hội thi cán bộ Công đoàn giỏi thành phố Bà Rịa năm 2019.

Hội thi cán bộ Công đoàn giỏi được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, phương pháp kỹ năng hoạt động của cán bộ công đoàn, góp phần tích cực vào việc thực hiện tốt hơn các chế độ chính sách đối với người lao động. Tạo diễn đàn để cán bộ công đoàn thể hiện khả năng hoạt động một cách toàn diện, cùng học tập và trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau về nghiệp vụ, bổ sung cho nhau những kiến thức hoạt động công đoàn và tổ chức công đoàn vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Công đoàn trong thời kỳ mới.

Đơn vị tham gia Hội thi cán bộ Công đoàn giỏi thành phố Bà Rịa 2019 gồm 15 gương mặt xuất sắc đại diện CĐCS Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa.

Một số hình ảnh tại Hội thi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *