loading gift

Công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công bố thông tin về Nghị quyết Hôi đồng quản trị gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *