loading gift

Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm tài chính 2018.

Kính gửi: Quý cổ đông.

Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm tài chính 2018. Mọi chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng!

Quý cổ đông tải tài liệu tại đây!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *