loading gift

Công bố kết quả đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa

Ngày 29 tháng 6 năm 2020, ông Lê Ngọc Khánh  Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa ký Quyết định số 1740/QĐ-UBND  về việc công bố kết quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp, đánh giá kết quả hoạt động của người quản lý doanh nghiệp Nhà nước, người đại diện vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2019

Theo kết quả công bố  đánh giá hiệu quẩ hoạt động của doanh nghiệp năm 2019: doanh nghiệp xếp loại A, xếp loại người quản lý doanh nghiệp, người đại diện vốn Nhà nước năm 2019: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Căn cứ kết quả xếp loại; Công ty thực hiện trích lập các quý năm 2019 theo quy định.

TỆP ĐÍNH KÈM, TẢI TẠI ĐÂY.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *