loading gift

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022

Tên chứng khoán:           Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.

Mã chứng khoán:             BRS.

Loại chứng khoán:           Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch:         10.000 đồng/cổ phần.

Sàn giao dịch:                  UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/7/2023

  1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022.
  2. Nội dung cụ thể :
  • Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
  • Thời gian thanh toán: ngày 02/08/2023.
  • Địa điểm thực hiện:

     + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

    + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa – số 11 Huỳnh Ngọc Hay, P.Phước Hiệp, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 02/8/2023 và xuất trình thẻ căn cước công dân.

Thông tin chi tiết Quý cổ đông vui lòng download tại đây !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *