loading gift

ĐẠI HỘI CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA LẦN VIII NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Trong không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang ra sức thi đua yêu nước, lập thành tích mừng đón các ngày kỷ niệm trọng đại của dân tộc, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngày 15/5/2020, Chi bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa tổ chức Đại hội Chi bộ lần VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đến dự Đại hội có đồng chí Lương Thị Kiều Trang Uỷ viên Ban Thường vụ – Chủ tịch UBMTTQVN TP Bà Rịa; Đ/c Nguyễn Anh Phương – Thành ủy viên – Trưởng Phòng QLĐT TP Bà Rịa, Đ/c Trần Ngọc Hùng – Phó Trưởng Công an TP Bà Rịa, Đ/c Bùi Đức Lợi – Chuyên viên Văn phòng TP.Bà Rịavà 50 đảng viên Chi bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020 vừa qua, chi ủy chi bộ luôn phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, lãnh đạo phòng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Chi bộ triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp, chỉ đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị trọng tâm tại đơn vị.Chi bộ cũng chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao lý luận chính trị, năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xem xét, kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, nêu cao đạo đức nghề nghiệp. Trong nhiệm kỳ vừa qua, chi bộ đã kết nạp 14 đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lương Thị Kiều Trang Uỷ viên Ban Thường vụ – Chủ tịch UBMTTQVN TP Bà Rịa ghi nhận kết quả chi bộ đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn nhiệm kỳ mới, chi bộ phát huy kết quả đạt được, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung trí lực để thực hiện tốt hai nhiệm vụ trọng tâm là công tác Đảng và quan tâm hơn đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tạo điều kiện chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động và hoạt động của các đoàn thể

Đại hội đã tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Thành phố và dự thảo Báo cáo chính trị của chi bộ. Các đảng viên đóng góp nhiều tham luận có chất lượng, tập trung bàn thảo về những vấn đề nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *