loading gift

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA

Quý cổ đông xem chi tiết tại đây.

1. Thông báo công bố thông tin về thay đổi nhân sự Tổng giám đốc, kế toán trưởng nhiệm kỳ 2018 – 2023.

2. Quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa.

3. Quyết định thôi giữ chức vụ Kế toán Trưởng Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa.

4. Quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa.

5. Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa.

6. Quyết định thôi giữ nhiệm vụ nhân viên quản trị (Thư ký) Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023

7. Quyết định chỉ định nhân viên phụ trách quản trị (Thư ký) Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *